Web Banner

แบนเนอร์ถือเป็นเครื่องมือโฆษณาที่สำคัญ ปัจจุบันเว็บไซด์ต่าง ๆ จะมีพื้นที่ในการติดแบนเนอร์ในหลายรูปแบบ มีทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ส่วนใหญ่ใช้เพื่อวาง Link ไปยังหน้าเว็บอื่น ๆ ที่เป็นเจ้าของแบนเนอร์นั้น ๆ สำหรับขนาดของแบนเนอร์นั้น แต่ละเว็บจะมีขนาดที่แตกต่างกันไป แต่จริง ๆ แบนเนอร์จะมีขนาดมาตรฐานที่มีการยอมรับกันอย่างเป็นสากลอยู่ และใช้กันอยู่ทั่วไป ดังนี้

Package BN1 ครอบคลุมงานแบนเนอร์ในเบื้องต้น ประกอบด้วยแบนเนอร์ 8 ขนาด เป็นแบนเนอร์แบบ Rectangle & Pop up 1 ขนาด แบบ Banner & Button 6 ขนาด แบบ Skyscraper 1 ขนาด

Package BN2 ครอบคลุมงานแบนเนอร์ส่วนใหญ่ ประกอบด้วยแบนเนอร์ 14 ขนาด เป็นแบนเนอร์แบบ Rectangle & Pop up 5 ขนาด แบบ Banner & Button 6 ขนาด แบบ Skyscraper 3 ขนาด

Package BN3 ครอบคลุมงานแบนเนอร์ส่วนใหญ่ และงานขนาดพิเศษบางงาน ประกอบด้วยแบนเนอร์ 23 ขนาด เป็นแบนเนอร์แบบ Rectangle & Pop up 8 ขนาด แบบ Banner & Button 12 ขนาด แบบ Skyscraper 3 ขนาด

 

BN1BN2BN3
ราคาค่าออกแบบงาน (ก่อน VAT)18,00027,00036,500
รายละเอียดแบนเนอร์ในแต่ละ Package
แบนเนอร์แบบ Rectangle & Pop up
- ขนาด 300 X 250 Medium Rectangle
- ขนาด 200 X 200 Square Pop-Up 1
- ขนาด 250 X 250 Square Pop-Up 2
- ขนาด 336 X 280 Large Rectangle
- ขนาด 240 X 400 Vertical Rectangle
- ขนาด 180 X 150 Rectangle
- ขนาด 300 X 100 (3:1) Rectangle
- ขนาด 728 X 300 Pop under
แบนเนอร์แบบ Banner & Button
- ขนาด 468 X 60 (Full Banner)
- ขนาด 234 X 60 (Half Banner)
- ขนาด 728 X 90 Leaderboard
- ขนาด 88 X 31 (Micro Bar)
- ขนาด 120 X 90 (Button 1)
- ขนาด 120 X 60 (Button 2)
- ขนาด 120 X 240 (Vertical Banner)
- ขนาด 125 X 125 (Square Button)
- ขนาด 320 X 50 (Mobile banner)
- ขนาด 320 X 100 (Mobile Leaderboard)
- ขนาด 970 X 90 (Large Leaderboard)
- ขนาด 970 X 250 (Billboard)
แบนเนอร์แบบลอยด้านข้าง Skyscraper
- ขนาด 160 X 600 (Wide Skyscraper)
- ขนาด 300 X 600 (Half page ads)
- ขนาด 120 X 600 (Skyscraper)

 

 

ระยะเวลาการทำงานปกติ

ใช้เวลา 10 – 20 วัน ภายหลังยืนยันการสั่งงาน  

 

การชำระค่าบริการเพื่อยืนยันการสั่งงาน

แนะนำให้ท่านอ่านขั้นตอนการรับบริการและรายละเอียดการบริการด้านล่าง โปรโมชั่น ถาม-ตอบ ให้เข้าใจ ยืนยันการสั่งงาน โดยการชำระค่าบริการทั้งหมดก่อนเริ่มงาน

 

ขั้นตอนการทำงาน (โปรดอ่านควบคู่กับรายละเอียดการบริการ)
ยืนยันการสั่งงาน
 1. ติดต่อผ่านทาง Line@ : netplusdd  E-Mail : netplusdd01@gmail.com  โทร. 02 580 6638 ต่อ 101, 089 133 8644 (ลม), 092 752 8260 (เบล), 089 481 2904 (แพน)
 2. ทีมงานติดต่อกลับเพื่อคุยรายละเอียด
 3. แจ้งข้อมูลเพิ่มเติม ผ่านทาง “แบบฟอร์ม” หน้าติดต่อเรา หรือ E-Mail : netplusdd01@gmail.com 
 4. ทีมงานส่งใบเสนอราคา ภายใน 1 – 2 ชม. ปรับแก้รายละเอียดให้ตรงกัน
 5. หลังจากสรุปงานและราคา ลูกค้ายืนยันการสั่งงาน โดยชำระค่าบริการเพื่อยืนยันการสั่งงาน พร้อมส่งหลักฐานยืนยัน วิธีชำระค่าบริการ

 

ขั้นตอนการออกแบบ Banner
 • ลูกค้าส่งข้อมูลสำหรับจัดทำแบนเนอร์ เช่น รูปภาพ, ข้อความ, ตัวอักษร, โลโก้, แนวทางการออกแบบ ทาง E-Mail : netplusdd01@gmail.com
 • ทีมงานออกแบบ แบนเนอร์ขนาด 300 x 250 ให้ลูกค้าเลือก 2 แบบ
 • ลูกค้าพิจารณา แก้ไขได้ 3 ครั้ง
 • ทีมงานออกแบบ A/W แบนเนอร์ตัวอื่น ตาม Package ที่ลูกค้าเลือก ทยอยส่งให้ลูกค้าดูภายใน 10 – 15 วันทำงาน (ไม่นับรวมวันเสาร์ – อาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์)
 • ลูกค้าพิจารณา แก้ไขได้ 2 ครั้ง
 • ทีมงานแก้ไขตามที่ลูกค้าแจ้ง พร้อมทยอยส่งงานแก้ให้ลูกค้าดูภายใน 8 – 10 วันทำงาน
 • ทีมงานส่งไฟล์ต้นฉบับให้ลูกค้า

 

รายละเอียดการบริการ
 1. กรณีลูกค้าต้องการไฟล์ต้นฉบับ ที่ยังไม่ได้ Create font เพื่อปรับแก้ได้เองภายหลัง ลูกค้าต้องเสียค่าไฟล์เพิ่ม โดยจะได้รับไฟล์ AI ต้นฉบับ ทั้งนี้ ลูกค้าจะต้องไปอัพเดตฟ้อนท์ / ภาพอีกครั้ง ข้อมูลสอบถาม AE ที่ดูแลงาน
 2. ระยะเวลาในการทำงาน อาจปรับยืดหยุ่นตามปริมาณงานที่ทำ ณ ขณะที่ลูกค้าสั่งงาน ทั้งนี้วันทำงานไม่นับรวมวันเสาร์–อาทิตย์ รวมถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์