โปรโมชั่น

ทีมงานจัดทำ Package พิเศษ สำหรับปี 2564 - 65

งาน Content & Layout Pro 1

เฉพาะบทความสุขภาพเชิงไลฟ์สไตล์ อ่านสบาย ๆ ทุกโอกาส ทั้งแบบสั้นและแบบยาว สามารถขึ้นเว็บไซต์ สื่อโซเชียล หรือสื่อสิ่งพิมพ์เล็ก ๆ

10 เรื่อง แถม 2 เรื่อง (เพิ่มเติมจากส่วนลดปกติ)

งาน Content & Layout Pro 2

เฉพาะบทความสุขภาพเชิงไลฟ์สไตล์ อ่านสบาย ๆ ทุกโอกาส ทั้งแบบสั้นและแบบยาว สามารถขึ้นเว็บไซต์ สื่อโซเชียล หรือสื่อสิ่งพิมพ์เล็ก ๆ

20 เรื่อง แถม 5 เรื่อง (เพิ่มเติมจากส่วนลดปกติ)

 


งาน Info Graphic Pro 1

อ่านและคัดเลือกสาระสำคัญของข้อมูล นำเสนอในรูปแบบกราฟฟิค พร้อมคำอธิบาย เป็นขั้นเป็นตอนเข้าใจง่ายในหน้าเดียว 

5 งาน แถม 1 งาน (เพิ่มเติมจากส่วนลดปกติ)

งาน Info Graphic Pro 2

อ่านและคัดเลือกสาระสำคัญของข้อมูล นำเสนอในรูปแบบกราฟฟิค พร้อมคำอธิบาย เป็นขั้นเป็นตอนเข้าใจง่ายในหน้าเดียว

10 งาน แถม 3 งาน (เพิ่มเติมจากส่วนลดปกติ)

 


งาน VDO & Animation Pro 1

จัดทำคลิป VDO แบบ In-house ใช้ไฟล์ที่มีอยู่เดิมมาตัดต่อทำคลิป ความยาว 1-2 นาที สำหรับขึ้น Social media

5 คลิป แถม 1 คลิป (เพิ่มเติมจากส่วนลดปกติ)

งาน VDO & Animation Pro 2

จัดทำคลิป VDO แบบ In-house ใช้ไฟล์ที่มีอยู่เดิมมาตัดต่อทำคลิป ความยาว 1-2 นาที สำหรับขึ้น Social media

10 คลิป แถม 3 คลิป (เพิ่มเติมจากส่วนลดปกติ)

 


งาน E-book Pro 1

จัดทำ E-book รูปแบบมาตรฐาน เปิดหน้าแบบ Flip page กดอ่านเรื่องได้จากหน้าสารบัญ เปิดอ่านเดินหน้าถอยหลัง อัพโหลด Website ลูกค้า / Server ของทีมงาน / ดูแบบออนไลน์หน้า Desk top ได้

5 งาน แถม 1 งาน (เพิ่มเติมจากส่วนลดปกติ)

งาน E-book Pro 2

จัดทำ E-book รูปแบบมาตรฐาน เปิดหน้าแบบ Flip page กดอ่านเรื่องได้จากหน้าสารบัญ เปิดอ่านเดินหน้าถอยหลัง อัพโหลด Website ลูกค้า / Server ของทีมงาน / ดูแบบออนไลน์หน้า Desktop ได้

10 งาน แถม 2 งาน (เพิ่มเติมจากส่วนลดปกติ)

 


Graphic Pro 1

15,000 บาท / เดือน ออกแบบงาน 10 ชิ้น สำหรับใช้ใน Social media อาทิ Profile picture, Facebook cover, Banner และอื่น ๆ

Graphic Pro 2

20,000 บาท / เดือน ออกแบบงาน 13 ชิ้น สำหรับใช้ใน Social media 8 ชิ้น และงานออกแบบในกลุ่มแผ่นพับ แผ่นปลิว โบรชัวร์ โปสเตอร์ การ์ด นามบัตร งานเป็นใบ ๆ จำนวน 5 ชิ้น

Graphic Pro 3

25,000 บาท / เดือน ออกแบบงาน 16 ชิ้น สำหรับใช้ใน Social media 8 ชิ้น พร้อมงานออกแบบในกลุ่มแผ่นพับ แผ่นปลิว โบรชัวร์ โปสเตอร์ การ์ด นามบัตร งานเป็นใบ ๆ จำนวน 8 ชิ้น

หมายเหตุ

  1. ราคาดังกล่าวลูกค้าต้องมีภาพหลัก ๆ พร้อมข้อความที่ต้องใช้ในการออกแบบ
  2. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่ารูปกรณีที่มีการซื้อ ค่ารีทัช ค่าไดคัท หรือการตัดต่อภาพโดยใช้เทคนิคพิเศษต่าง ๆ  
  3. ในกรณีที่การออกแบบถูกตาม Concept อนุญาตให้มีการปรับแก้เพิ่มเติมได้ 2 - 3 ครั้ง