แพ็คเกจบริหาร Facebook Ads.

ทางทีมงานจะวางแผนการทำ Facebook Ads ให้กับท่าน ไม่ว่าจะเป็นบริษัท ห้างร้าน แบรนด์ผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งวางกลยุทธ์
เลือกกลุ่มเป้าหมาย ข้อความที่จะสื่อ ออกมาเป็นแพ็คเกจการดำเนินงานที่สอดคล้องกันกับ Social media ตัวอื่น ๆ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย สร้างการรับรู้ การเข้าชมเว็บไซต์เพิ่มยอดขายของทุกท่านได้อย่างเห็นผล
ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Line: @netplusdd โทร. 09 5362 8225, 0 2580 6838

Share to