VDO & Animation

ทางเรามีทีมดูแลงาน VDO & Animation แบบครบวงจร โดยเน้นการทำงานที่ต่อเนื่องจากงานหลัก อาทิ ทำ VDO clip เพื่อขึ้น Website, Facebook ทำ Animation เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ สาธิตวิธีการใช้งานเพื่อขึ้นเว็บ เพียงท่านแจ้งวัตถุประสงค์ พร้อมเตรียมข้อมูลในการทำงานให้กับทีมงาน เราจะผลิตผลงานที่ทุกท่านพอใจ

สอบถามราคาโดยกรอก “แบบฟอร์ม” หน้าติดต่อเรา หรือติดต่อผ่านทาง Line@ : netplusdd  E-Mail : netplusdd01@gmail.com  โทร. 02 580 6638 ต่อ 101, 089 133 8644 (ลม), 092 752 8260 (เบล), 089 481 2904 (แพน)

 

งาน VDO
ราคางานถ่ายและตัดต่อวีดีโอทางด้านสุขภาพทั่วไป*
คลิปยาว 15-20 นาทีจัดทำสคริปต์/ผู้คุมงานถ่ายวีดีโอตัดต่อ ใส่ Speed, Script, logo, Productใส่ Soundทำ Intro/Outtroราคาคลิปละ (บาท)
1-3 คลิป6,0007,50022,0005,5007,00048,000
4 คลิปขึ้นไป-----43,000

*1. กรณีงานต่างจังหวัด มีการเพิ่มค่าถ่ายวีดีโอ ค่าเดินทาง ค่าที่พัก และอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจริง
2. กรณีงานมีรายละเอียดแตกต่างไป สามารถปรับลดหรือเพิ่มราคาได้

ราคางานคลิปวีดีโอ ขึ้น Social media*
คลิปสั้น 2 - 5 นาที จำนวนถ่ายวีดีโอ 1 คิวตัดต่อ ใส่ Speed, Script, logo, Productใส่ Soundทำ Intro/Outtroราคาคลิปละ (บาท)
1 คลิป4,00017,0003,5004,50029,000
2 - 4 คลิป ถ่ายวีดีโอ 1 คิว----26,000
5 - 8 คลิป ถ่ายวีดีโอ 2 คิว----23,000
*1. มี Animation (กราฟฟิคบางตัวขยับ เคลื่อนไหว วิ่งเข้าออก) คิดเพิ่มจุดละ 600 บาท
2. กรณีงานต่างจังหวัด มีการเพิ่มค่าถ่ายวีดีโอ ค่าเดินทาง ค่าที่พัก และอื่นๆที่เกิดขึ้นจริง
3. กรณีงานมีรายละเอียดแตกต่างไป สามารถปรับลดหรือเพิ่มราคาได้
ราคางานคลิปวีดีโอ In-house ขึ้น Social media* (VDO Story ใช้ไฟล์งานที่มีอยู่เดิมมาตัดต่อทำคลิป)
คลิปสั้น 1 - 2 นาที จำนวนตัดต่อ ใส่ Speed, Script, logo, Productใส่ Soundทำ Intro/Outtroราคาคลิปละ (บาท)
1 - 4 คลิป10,5003,5004,00018,000
5 - 8 คลิปขึ้นไป---16,000
9 คลิปขึ้นไป---14,000

*1. มี Animation (กราฟฟิคบางตัวขยับ เคลื่อนไหว วิ่งเข้าออก) คิดเพิ่มจุดละ 600 บาท
2. งานไม่มีการถ่ายวีดีโอเพิ่มเติม แต่เป็นการนำองค์ประกอบเดิมและทำขึ้นใหม่ มาตัดต่อทำเป็นคลิปตามวัตถุประสงค์
3. กรณีงานมีรายละเอียดแตกต่างไป สามารถปรับลดหรือเพิ่มราคาได้

ราคางานประกอบคลิปวีดีโออื่น ๆ
รายละเอียดระยะเวลาค่าจัดทำ (บาท)
ราคาใส่ Sub (ไม่รวมราคาทำต้นฉบับ)ความยาวไม่เกิน 5 นาที27,000
ราคาใส่ Sub (ไม่รวมราคาทำต้นฉบับ)ความยาวไม่เกิน 15 นาที37,000
ราคาใส่ Sub (ไม่รวมราคาทำต้นฉบับ)ความยาวไม่เกิน 30 นาที57,000
ระยะเวลาการทำงานปกติ

ขึ้นอยู่กับลักษณะงาน โดยจะประเมินค่าบริการและแจ้งลูกค้าทราบภายใน 1 – 2 วันทำงาน

 

การชำระค่าบริการเพื่อยืนยันการสั่งงาน

แนะนำให้ท่านอ่านขั้นตอนการรับบริการและรายละเอียดการบริการด้านล่าง โปรโมชั่น ถาม-ตอบ ให้เข้าใจ ยืนยันการสั่งงาน โดยชำระค่าบริการ 50% และชำระส่วนที่เหลือก่อนการส่งมอบงานขั้นสุดท้าย

 

ขั้นตอนรับบริการ งาน VDO & Animation 

ระยะเวลาทำงาน 10 – 30 วัน ตามลักษณะงาน

  1. ภายหลังยืนยันการสั่งงาน (ชำระค่าใช้จ่าย 50%) ลูกค้าแจ้งประเภทของงานที่จัดทำ
  2. ลูกค้าจัดส่งข้อมูลเบื้องต้นที่มี ให้ทีมงานทาง E-Mail: netplusdd01@gmail.com
  3. ทีมงานจัดส่งตารางแผนการทำงาน พร้อมแจ้งสิ่งที่ลูกค้าต้องจัดเตรียม
  4. ลูกค้าตรวจปรู๊ฟสคริปต์ลำดับก่อนหลังงาน
  5. ทีมงานดำเนินการบันทึกเทปงาน
  6. ทีมงานส่ง footage พร้อมตัดต่องานตามสคริปต์
  7. ทีมงาน Insert ไฟล์เสียง ภาพ และ animation ช่วง Intro-Outro (ถ้ามี)
  8. ลูกค้าปรู๊ฟงาน 1 – 2 รอบ
  9. ลูกค้าชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ 50%
  10. ทีมงานจัดส่งไฟล์ต้นฉบับ