Info/Motion Graphic

ทางเรามีทีมงานดูแลงาน Info Graphic และ Motion Graphic แบบครบวงจร เพียงท่านกำหนดจุดประสงค์ของเนื้อหาให้ชัดเจนและมีข้อมูลสนับสนุนที่เพียงพอ ทางทีมงานจะออกแบบงานที่ทันสมัย เข้าใจง่าย สื่อสารได้ตรงประเด็นในระดับเทพ

 

ค่าบริการ Info Graphic 1 หน้า อยู่ระหว่าง 8,000 – 15,000 บาท

กรณีมากกว่า 1 หน้าพิจารณาค่าบริการ โดยดูจากจำนวนหน้า ความซับซ้อนของข้อมูลและความยากง่ายในการทำ ปกติขั้นตอนที่ทีมงานทำจะประกอบไปด้วย

 1. การอ่านข้อมูลทั้งหมด เพื่อคัดเลือกสาระสำคัญที่ข้อมูลต้องการจะสื่อ ลูกค้าสามารถทำบรีฟส่งให้ทีมงาน จะประหยัดเวลาสำหรับขั้นตอนนี้
 2. สร้างลำดับการเดินเรื่อง โดยวาง Layout ในหน้างานให้สอดคล้องกับลำดับก่อนหลัง
 3. สร้างองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง
 4. จัดวางองค์ประกอบทั้งหมดตามลำดับการเล่าเรื่อง
 5. ปรับแต่ง A/W เพื่อให้เกิดความสวยงาม ในบางครั้งต้องมีการทดสอบว่า ผู้ดูเข้าใจตรงกับวัตถุประสงค์ของงานหรือไม่

 

ค่าบริการ Info Motion Graphic 1 คลิป 1 – 3 นาที อยู่ระหว่าง 18,000 – 30,000 บาท

โดยจะเพิ่มขั้นตอนจากการทำ Info Graphic ขึ้นมาอีก คือ

 1. การทำองค์ประกอบให้เคลื่อนไหว ซ้าย ขวา บน ล่างพร้อมหน่วงเวลา ช้า เร็ว ก่อนหลังให้สอดคล้องกับเนื้อหา
 2. การใส่ Sound background
 3. การอัดและลงเสียงบรรยาย และในบางวีดีโออาจมีการทำ Intro – Outro ช่วงเข้าและออกด้วย หลักการคิดค่าบริการจะเป็นค่าทำ Motion ค่าลง Sound background ค่าลงเสียงพากษ์ เฉลี่ยออกมาเป็นนาที โดยคิดในกรณีที่ลูกค้ามี Graphic อยู่แล้ว ทั้งนี้ ราคาจะปรับเปลี่ยนตามลักษณะงานจริง

 

ระยะเวลาการทำงานปกติ

ขึ้นอยู่กับลักษณะงาน โดยจะประเมินค่าบริการและแจ้งลูกค้าทราบภายใน 1 – 2 วันทำงาน

 

การชำระค่าบริการเพื่อยืนยันการสั่งงาน

แนะนำให้ท่านอ่าน ขั้นตอนการรับบริการและรายละเอียดการบริการด้านล่าง โปรโมชั่น ถาม-ตอบ ให้เข้าใจ ยืนยันการสั่งงาน โดยชำระค่าบริการ 50% และชำระส่วนที่เหลือก่อนการส่งมอบงานขั้นสุดท้าย

 

ขั้นตอนการรับบริการ
ยืนยันการสั่งงาน
 1. ติดต่อผ่านทาง Line@ : netplusdd  E-Mail : netplusdd01@gmail.com  โทร. 02 580 6638 ต่อ 101, 089 133 8644 (ลม), 092 752 8260 (เบล), 089 481 2904 (แพน)
 2. ทีมงานติดต่อกลับเพื่อคุยรายละเอียด
 3. แจ้งข้อมูลเพิ่มเติม ผ่านทาง “แบบฟอร์ม” หน้าติดต่อเรา หรือ E-Mail: netplusdd01@gmail.com
 4. Info Graphic ส่งใบเสนอราคา ภายใน 3 ชม. / Motion Graphic ส่งใบเสนอราคา ภายใน 48 ชม. ปรับแก้รายละเอียดให้ตรงกัน
 5. หลังจากสรุปงานและราคา ลูกค้ายืนยันการสั่งงาน โดยชำระค่าบริการ 50% พร้อมส่งหลักฐานยืนยัน วิธีชำระค่าบริการ

 

งาน Info Graphic ระยะเวลาการทำงานรวม 5 – 10 วันทำงาน
 1. ลูกค้าจัดส่งเนื้อหาหรือสาระสำคัญ โลโก้ ภาพหลัก สีหลัก แนวการออกแบบหรือตัวอย่างงานที่ชอบ ให้ทีมงานทาง E-Mail : netplusdd01@gmail.com (แนะนำให้แจ้งให้ครบ กรณีทีมงานทำเสร็จแล้วมีการแก้ จะใช้เวลานาน)
 2. ทีมงานวาง Layout 1 ส่งลูกค้า 2 – 3 วันทำงาน
 3. ลูกค้าปรู๊ฟ ทีมงานปรับแก้
 4. ทีมงานออกแบบองค์ประกอบหลักที่เกี่ยวข้อง ส่งให้ลูกค้า 1 – 3 วันทำงาน ขึ้นอยู่กับประเภทของงาน
 5. ลูกค้าเลือกแบบที่ชอบ แจ้งปรับแก้ไข ทีมงานปรับแก้ไข
 6. ทีมงานวาง Layout แบบองค์ประกอบครบ ส่งลูกค้า 3 – 4 วันทำงาน (กรณีงานชิ้นเดียว จะทำเป็นอาร์ตเวิร์คเลย)
 7. ลูกค้าแจ้งปรับแก้ไข ทีมงานปรับแก้
 8. ทีมงานจัดทำ A/W 1 – 2 วันทำงาน พร้อมจัดส่งลูกค้า
 9. ลูกค้าแจ้งปรับแก้ไข ทีมงานปรับแก้
 10. ทีมงานนัดวันส่งงาน พร้อมส่งงานเป็นไฟล์ *.pdf แบบ create outline ผ่านทาง link download

 

งาน Motion Graphic ระยะเวลาการทำงานขึ้นกับลักษณะงาน
 1. ลูกค้าบรีฟแนวทางและรายละเอียดที่ต้องการให้ทีมงาน
 2. ทีมงานจัดส่ง Action plan
 3. ทีมงานส่ง Sound background เสียงพากษ์ ให้ลูกค้าเลือก
 4. ทีมงานอัดเสียงพากษ์
 5. ทีมงานจัดทำ Motion Graphic แยก Layer ใส่โปรแกรมหน่วงเวลา ใส่ Sound background และ Sound effect หลัก ๆ และใส่เสียงพากษ์ ส่งลูกค้า
 6. ลูกค้าแจ้งปรับแก้ไข ทีมงานปรับแก้
 7. ทีมงานลงรายละเอียดทั้งหมดให้เรียบร้อย จนลูกค้าพึงพอใจ
 8. ลูกค้าชำระเงินส่วนที่เหลือ
 9. ทีมงานจัดส่งงานให้ลูกค้า

 

รายละเอียดการบริการ
 1. ข้อมูลที่ลูกค้าส่งให้ทีมงาน ต้องไม่เป็นข้อมูลที่ละเมิดลิขสิทธิ์
 2. รูปที่จัดส่งต้องมีขนาดใหญ่ โดยเฉพาะการใช้ในงานพิมพ์ ควรมีขนาด 300 dpi ขึ้นไป กรณีรูปมีขนาดเล็ก ทีมงานจะแจ้งให้ลูกค้าทราบเพื่อคัดเลือกรูปใหม่
 3. การแก้ไข โดยเฉพาะกรณีหลายจุด ลูกค้าควรระบุรายละเอียดผ่านทาง E-mail ปกติลูกค้าสามารถแก้ได้ 2 ครั้ง ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดจากทีมงาน ลูกค้าสามารถปรับแก้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 4. ในกรณีมีการปรับแก้ไข รื้อ เปลี่ยนแปลงงานเกินข้อกำหนดหรือเกินขอบเขตงานเริ่มแรก ดูเพิ่มเติม ค่าบริการเพิ่มเติม
 5. ในกรณีลูกค้าสามารถ download ไฟล์ที่ทีมงานส่งได้ แต่ต้องการงานแบบแผ่น CD / DVD จะมีค่าบริการเพิ่ม สำหรับค่าไรท์แผ่นและจัดส่งทางไปรษณีย์ กรณีแผ่น CD คิดเพิ่ม 100 บาท แผ่น DVD คิดเพิ่ม 150 บาท สำหรับไฟล์ขนาดใหญ่ ที่ไม่สามารถ upload link ทีมงานจะให้เมสเซนเจอร์จัดส่งไฟล์ ฟรี ไม่มีค่าบริการเพิ่ม
  8. กรณีลูกค้าต้องการไฟล์ต้นฉบับที่ยังไม่ได้ createfont เพื่อปรับแก้เนื้อหาได้เอง ลูกค้าต้องเสียค่าไฟล์เพิ่ม ไฟล์ละ 1,500 บาท โดยจะได้รับไฟล์ AI ต้นฉบับ ทั้งนี้ ลูกค้าจะต้องไปอัพเดตฟ้อนท์ / ภาพอีกครั้ง
 6. ระยะเวลาในการทำงาน อาจปรับยืดหยุ่นตามปริมาณงานที่ทำ ณ ขณะที่ลูกค้าสั่งงาน ทั้งนี้ วันทำงานไม่นับรวมวันเสาร์ – อาทิตย์ รวมถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์