แพ็คเกจงาน Content

ทีมงานมีการบริการลูกค้าอย่างครบวงจร หนึ่งในบริการที่สำคัญคือ การจัดทำต้นฉบับ (Content) สำหรับงานนิตยสาร งานเว็บไซต์ และงาน Social media ทั้งในรูปแบบของบทความเชิงวิชาการ บทความโฆษณา บทความรีวิว และบทความประเภทอื่น ลูกค้าสามารถติดต่อทีมงานเพื่อพูดคุยเพิ่มเติม ถึงรูปแบบงานเขียนที่เหมาะสมกับลักษณะงานของลูกค้าได้ทันที

 

ประเภทงานต้นฉบับค่าบริการก่อน VAT
บทความเชิงวิชาการ กึ่งเข้มข้น เน้นให้ความรู้ผู้อ่าน การเรียบเรียงมีที่มาอ้างอิงได้ ลงเว็บไซต์หรือนิตยสาร คลิกอ่านตัวอย่าง1 - 2 หน้า หน้าละ 1,500 บาท / 3 - 4 หน้า หน้าละ 1,200 บาท
บทความทั่วไป มีสาระ อ่านสบาย ๆ ได้ทุกโอกาส ลงเว็บไซต์ คลิกอ่านตัวอย่าง
- แบบสั้นแบบสั้นไม่เกิน 280 คำ บทละ 300 บาท
- แบบยาวแบบยาวไม่เกิน 600 คำ 1,000 บาท
บทความโฆษณา สินค้าบริการ ลงเว็บไซต์หรือนิตยสาร
- แบบสั้น เน้นจุดขายแบบสั้นไม่เกิน 280 คำ บทละ 400 บาท
- แบบยาว ลงรายละเอียดแบบยาว ไม่เกิน 600 คำ 1,200 บาท
*ลูกค้ามีข้อมูลผลิตภัณฑ์มาให้ คลิกอ่านตัวอย่าง
บทความรีวิว ลงเว็บไซต์ เสมือนผู้อ่านได้ประสบการณ์ จากผู้ใช้จริง ทำให้เกิดการจดจำ ประทับใจ อยากไปลองหรือบอกต่อ *ลูกค้ามีข้อมูลผลิตภัณฑ์มาให้ คลิกอ่านตัวอย่างบทความละ 10,000 บาท
บทความสั้นสำหรับ Facebook ไม่เกิน 100-150 คำ รับขั้นต่ำ 10 บทความบทความละ 90 บาท

 

ระยะเวลาการทำงานปกติ

ใช้เวลา 2 – 5 วัน ภายหลังยืนยันการสั่งงาน และขึ้นกับประเภทของงาน

 

การชำระค่าบริการเพื่อยืนยันการสั่งงาน

แนะนำให้ท่านอ่านขั้นตอนการรับบริการและรายละเอียดการบริการด้านล่าง โปรโมชั่น ถาม-ตอบ ให้เข้าใจ ยืนยันการสั่งงานโดยการชำระค่าบริการ 100% ก่อนเริ่มงาน

 

ขั้นตอนรับบริการ เขียนงาน Content

1. ลูกค้าจัดส่งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้ทีมงาน อาทิ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข้อมูลสถานที่ กลุ่มเป้าหมาย จุดเด่น คำที่เป็น Keyword ให้ทีมงานทาง E-mail: netplusdd01@gmail.com
2. ทีมงานศึกษาข้อมูลในเบื้องต้น จัดคิว ลงมือเขียนและส่งลูกค้าตรวจ ภายใน 2 – 5 วันทำงาน
3. ลูกค้าเลือกแจ้งปรับแก้ไขได้ 1 ครั้ง
4. ทีมงานปรับแก้ไข พร้อมส่งต้นฉบับให้ลูกค้า เป็นไฟล์ *.doc
5. ลิขสิทธิ์ของบทความเชิงวิชาการ บทความทั่วไป บทความอื่น ๆ ที่ไม่ใช่บทความเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ สถานที่ เป็นของทีมงาน การนำไปใช้กรณีอื่นต้องมีการแจ้งให้ทีมงานทราบล่วงหน้าและอาจมีค่าบทความเพิ่ม

 

 

Share to