บรีฟงานออกแบบอย่างไร ให้ได้งานโดนใจ

จากประสบการณ์การทำงานในฝั่งที่เป็นทั้งผู้ให้และรับงานของ Graphic designer เอง พบว่ามีขั้นตอนหลาย ๆ จุดที่ถ้าทำให้งานออกมาล่าช้า และในบางครั้งไม่ได้งานอย่างที่ลูกค้าต้องการด้วย มาดูกันว่ามีอะไรบ้าง

  1. ลูกค้าบรีฟงานแบบข้อมูลไม่ครบ แล้วให้ทีม Creative หรือ Graphic designer ไปคิดแล้วออกแบบกลับมาให้ดู กรณีแบบนี้เสี่ยงมากที่จะได้งานไม่ตรง ใช้เวลาแก้ไขงานหลายรอบมาก ๆ โดยไม่จำเป็น สุดท้ายลูกค้ากลับมาชอบงานแบบแรกหรือแบบที่เคยทำมาก่อน วิธีการแก้ไข ลูกค้าควรบรีฟงานให้ชัดเจน สิ่งที่ต้องการ แนวทางที่ต้องการ อะไรที่ต้องมี เช่น สีหลัก รูปภาพหลัก ข้อความหลัก และอะไรคือสิ่งที่ให้ทีมงานออกแบบสร้างสรรค์เองได้
  2. ลูกค้าไม่มีตัวอย่างงานแบบที่อยากได้หรือแบบที่ชอบ ส่งให้ทีมออกแบบดูประกอบการทำงาน ตรงนี้อาจดูเหมือนเป็นภาระกับลูกค้า แต่ในความเป็นจริงแล้ว การเห็นงานตัวอย่างเพียง 1 ชิ้น สำคัญกว่าคำอธิบายเป็นสิบ ๆ คำ ลองคิดดูว่าทีมออกแบบทำงานให้ลูกค้าหลายราย แต่ละรายก็ชอบงานออกแบบที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้น การมีตัวอย่างงานที่อยากได้ จะเป็นแนวทางให้ทีมงานได้อย่างดี
  3. ทีม Creative ไม่มีความชำนาญในงานประเภทนั้น ๆ เช่น ทีมออกแบบหน้าโฆษณาอาจไม่ชำนาญในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ทีมออกแบบเว็บไซต์อาจไม่ชำนาญในการออกแบบงาน Info graphic กรณีนี้ลูกค้าอาจต้องตรวจสอบความชำนาญให้แน่ใจ ก่อนมอบหมายงาน ขณะนี้ทีมงานที่รับทำต้องพัฒนาให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านด้วย
  4. ส่งข้อมูลสำคัญ ๆ ให้ทีม Creative ไม่ครบ หรือทยอยส่ง กรณีนี้ทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ 2 อย่าง อย่างแรก ทีมออกแบบไปหาเอง แล้วได้งานออกแบบที่ไม่ตรง ต้องแก้หลายรอบ กับอีกอย่างคืองานช้า รองานกันไปมา แนะนำส่งงานข้อมูลสำคัญให้ครบ ถ้าจะทยอยส่งควรทำเป็นชุด ๆ สำหรับงานในแต่ละประเภท