วิธีการชำระเงิน

วิธีการชำระค่าบริการ
การชำระค่าบริการ

ลูกค้าชำระเงิน 50% ของงานทุกประเภท* เพื่อยืนยันการสั่งงาน และชำระเงินอีก 50% ก่อนส่งงานรอบสุดท้าย หรืองานที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมรับใบเสร็จรับเงิน
*ลูกค้าที่ดำเนินงานในรูปบริษัท ภายหลังสั่งงาน 3 บิลแรก สามารถแจ้ง AE รวบรวมเอกสารปรับเป็นลูกค้าประจำของบริษัท ได้เครดิต 1 เดือน ตั้งแต่บิลที่ 4 เป็นต้นไป

บัญชีธนาคารเพื่อการชำระค่าบริการ

บัญชี บริษัท เฮลธ์ เวิร์ค พลัส จำกัด

  • ธนาคาร กสิกรไทย สาขา โลตัส รัตนาธิเบศร์
    บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่ 022 – 8 – 56294 -7 
  • ธนาคาร กรุงไทย สาขา โลตัส รัตนาธิเบศร์
    บัญชี ออมทรัพย์  เลขที่ 985 – 9 – 51757-6
  • ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา โลตัส รัตนาธิเบศร์
    บัญชี ออมทรัพย์  เลขที่ 407 – 905784 – 2
กรณีหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้ระบุดังนี้

บริษัท เฮลธ์ เวิร์ค พลัส จำกัด เลขผู้เสียภาษี 0105554097498
70 ซอยติวานนท์ 24 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี กรุงเทพมหานคร 11000
จัดส่งถึง “ฝ่ายการเงิน” ตามที่อยู่ข้างต้น

แจ้งการชำระค่าบริการ

หลังจากที่ท่านได้ทำการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาถ่ายรูปหรือ Scan สำเนาใบ Slip พร้อมระบุชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ ส่งมายัง Line@ : netplusdd, E-Mail : netplusdd01@gmail.com เมื่อตรวจสอบยอดเงินเรียบร้อยแล้ว ทีมงานจะส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่าน กรณีเป็นบริษัทกรุณาระบุ เป็นชื่อบริษัท ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีด้วย

สอบถามเอกสารการเงิน

สามารถสอบถามข้อสงสัยที่ AE ที่ติดต่อกับท่าน หรือคุณสุวิมล โทร 02 580 6638 ต่อ 107