วิธีการชำระเงิน

การชำระเงินสำหรับบริการแต่ละประเภท
  1. การออกแบบเว็บไซต์ และงาน VDO & Animation แบ่งชำระเงิน 2 งวด ยืนยันการสั่งงาน 50% งานเสร็จเรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน 50%
  2. งานบริหาร Website, บริหาร Facebook, บริหาร Line@, บริหาร Facebook Ads, จัดทำ Graphic Design, งานเขียน Content ยืนยันการสั่งงานโดยชำระ 100%
  3. บริษัทฯ ที่อยู่ในฐานลูกค้าประจำของบริษัท สามารถให้ AE ทำเรื่องตามวงเงินเครดิตที่ใช้อยู่เดิมได้

 

กรณีหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้ระบุดังนี้

บริษัท เฮลธ์ เวิร์ค พลัส จำกัด เลขผู้เสียภาษี 0105554097498
70 ซอยติวานนท์ 24 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
จัดส่งถึง “ฝ่ายการเงิน” ตามที่อยู่ข้างต้น

 

ช่องทางการชำระเงิน

ท่านสามารถโอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร, ตู้ ATM หรือ Online ดังนี้

 

ธนาคารกสิกรไทย

สาขา โลตัส รัตนาธิเบศร์

บัญชี ออมทรัพย์

ชื่อบัญชี บริษัท เฮลธ์ เวิร์ค พลัส จำกัด

เลขที่บัญชี 022 – 8 – 56294 – 7

 

ธนาคารไทยพาณิชย์

สาขา เทสโก้ โลตัส รัตนาธิเบศร์

บัญชี ออมทรัพย์

ชื่อบัญชี บริษัท เฮลธ์ เวิร์ค พลัส จำกัด

เลขที่บัญชี 407 – 905784 – 2

 

ธนาคารกรุงเทพ

สาขา เทสโก้ โลตัส รัตนาธิเบศร์

บัญชี ออมทรัพย์

ชื่อบัญชี บริษัท เฮลธ์ เวิร์ค จำกัด

เลขที่ 914 – 0 – 16024 – 4

 

ธนาคารกรุงไทย

สาขา เทสโก้ โลตัส รัตนาธิเบศร์

บัญชี ออมทรัพย์

ชื่อบัญชี บริษัท เฮลธ์ เวิร์ค พลัส จำกัด

เลขที่ 985 – 9 – 51757 – 6

 

แจ้งการชำระเงิน

หลังจากที่ท่านได้ทำการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาถ่ายรูปหรือ Scan สำเนาใบ Slip พร้อมระบุชื่อ – นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ ส่ง E-mail มายัง “ฝ่ายการเงิน” ที่ netplusdd01@gmail.com หรือ Line: @netplusdd เมื่อตรวจสอบยอดเงินเรียบร้อยแล้ว ทีมงานจะส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่าน กรณีเป็นบริษัทกรุณาระบุ เป็นชื่อบริษัท ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

 

 

Share to