ค่าบริการเพิ่มเติม

กรณีลูกค้าทำงานนอกเหนือแพคเกจที่ซื้อ

ออกแบบและบริหารเว็บไซต์

1. ออกแบบ Logo เว็บไซต์ อยู่ระหว่าง 1,500 – 2,000 บาท
2. ออกแบบแบนเนอร์ เพิ่มเติมจากในแพ็คเกจ ขนาดละ 1,500 บาท
3. ออกแบบเนื้อหาด้านใน เว็บไซต์ A4 หน้าละ 2,000 บาท
4. ค่า Retouch, Dicut รูปละ 800 – 1,500 บาท
5. โพสต์ข้อมูล/บทความ/กิจกรรม เพิ่มเรื่องละ 100 บาท
6. เขียนบทความเพิ่มเติม จำนวน 400 – 450 คำ คิดบทละ 500 บาท

 

จัดทำและบริหาร Facebook

1. ออกแบบ Facebook cover กรณีเกินกว่าแพ็คเกจที่ซื้อ 500 บาท
2. ออกแบบ Template เพิ่มเติม นอกเหนือแพ็คเกจ 1,000 บาท
3. ออกแบบ A/W เพิ่มเติมนอกเหนือแพ็คเกจ 1,000 บาท
4. โพสต์ข้อมูล / บทความ / กิจกรรม เพิ่มเรื่องละ 100 บาท
5. ต้องการแผนการโพสต์ล่วงหน้าเพื่อปรับแก้ 2,000 บาท / เดือน
6. เขียนบทความเพิ่มเติม จำนวน 400 – 450 คำ คิดบทละ 500 บาท

 

งาน Graphic design

1. ค่าเขียนเนื้อหาโฆษณางาน 1 – 2 หน้า ABOVE THE LINE 10,000 – 15,000 บาท, BELOW THE LINE 1,500 – 3,000 บาทต่อชิ้นงาน
2. ค่าแปลต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นไทย ระหว่างหน้าละ 600 – 1,000 บาท
3. ค่าถ่ายรูป กรณีทีมงานถ่ายในออฟฟิศ 1,500 บาท (ไม่รวมค่าไปรับงาน) กรณีช่างภาพถ่ายนอกออฟฟิศ 3,800 – 4,500 บาท (ไม่รวมค่าอุปกณ์ประกอบฉาก) กรณีใช้สตูดิโอคิดราคาใหม่
4. ค่าเช่ารูปสำหรับใช้จัดทำ A/W คิดตามจริง ลูกค้าสามารถระบุ Website ได้
5. ค่า Retouch, Dicut, Draft ปรับแต่ง รูปละ 1,000 – 1,500 บาท
6. ค่าวาดรูปขึ้นกับแบบที่ต้องการ
7. กรณีทีมงานจัดทำตามแนวทางที่รับบรีฟ การปรับแก้เกินจำนวนที่กำหนด รื้องาน รื้อแบบ มีค่าใช้จ่าย 2,000 – 5,000 บาท

 

งาน Info/Motion Graphic, งาน VDO และ Animation

ประเมินงานและคิดค่าบริการใหม่

 

หมายเหตุ

ค่าบริการเพิ่มเติมจะมีการแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนดำเนินงาน โดยทีมงานจะคิดกรณีที่งานมีความสลับซับซ้อน ใช้คนและเวลาสูง

 

 

Share to