ขั้นตอนรับบริการ

สอบถาม / ยืนยันการสั่งงาน
แนะนำ
  1. คลิกเมนู “บริการของเรา” เพื่อดูว่าลูกค้าสนใจบริการไหนบ้าง
  2. คลิกอ่านรายละเอียดบริการที่ท่านสนใจ ที่สำคัญ ได้แก่ รายละเอียด ราคา ระยะเวลาทำงาน การยืนยันสั่งงาน ขั้นตอนการรับบริการ
  3. แนะนำให้ดูต่อที่เมนู “โปรโมชั่น” ถ้าตรง ลูกค้าจะได้ประหยัดงบ
  4. กรณีที่มีข้อสงสัยในเบื้องต้น คลิกอ่านเพิ่มเติมขั้นตอนบริการ เมนู “ถาม-ตอบ”
สนใจรับบริการ/สอบถามรายละเอียด
  1. ติดต่อผ่านทาง Line@ : netplusdd  E-Mail : netplusdd01@gmail.com  โทร. 02 580 6638 ต่อ 101, 089 133 8644 (ลม), 092 752 8260 (เบล), 089 481 2904 (แพน)
  2. หรือแจ้งรายละเอียดผ่านทาง “แบบฟอร์ม” หน้าติดต่อเรา หรือ E-Mail: netplusdd01@gmail.com
  3. ทีมงานติดต่อกลับเพื่อคุยรายละเอียด
  4. ทีมงานส่งใบเสนอราคา ลูกค้าดูรายละเอียดปรับแก้ ตรงกันแล้วเซ็นคอนเฟิร์มใบเสนอราคา
การชำระค่าบริการเพื่อยืนยันการสั่งงาน*

ลูกค้าชำระเงิน 50% ของงานทุกประเภท* เพื่อยืนยันการสั่งงาน และชำระเงินอีก 50% ก่อนส่งงานรอบสุดท้าย หรืองานที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมรับใบเสร็จรับเงิน รายละเอียดเพิ่มเติม วิธีชำระค่าบริการ
*ลูกค้าที่ดำเนินงานในรูปบริษัท ภายหลังสั่งงาน 3 บิลแรก สามารถแจ้ง AE รวบรวมเอกสารปรับเป็นลูกค้าประจำของบริษัท ได้เครดิต 1 เดือน ตั้งแต่บิลที่ 4 เป็นต้นไป

สอบถามเอกสารการเงิน

สามารถสอบถามข้อสงสัยที่ AE ที่ติดต่อกับท่าน หรือคุณสุวิมล โทร 02 580 6638 ต่อ 107