ขั้นตอนง่าย ๆ ในการทำ Info graphic

Posted by Admin

 

 

หลาย ๆ คนประสบปัญหาในการจัดทำงาน Info graphic ทำให้ต้องยุ่งยากและใช้เวลา อีกทั้งหลาย ๆ ครั้งงานที่ออกมา ผู้ดูยังไม่เข้าใจว่ากำลังจะสื่อสารอะไร โดยสรุปแล้วกุญแจสำคัญในการทำงานที่ผู้ทำงานต้องรู้อย่างชัดเจนคือ ต้องรู้จุดประสงค์ของการสื่อสาร ต้องมีข้อมูลสนับสนุนความคิดหลัก และมีการออกแบบที่ทันสมัย เข้าใจง่าย วันนี้เรามาดูขั้นตอนง่าย ๆ ที่สรุปมาเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจสำหรับการทำงาน ดังนี้

  1. ทำเนื้อหาเป็นข้อ ๆ ให้สั้น กระชับตรงกับจุดประสงค์ที่จะสื่อสาร ในขั้นนี้ไม่ต้องสนใจงานออกแบบ ทั้งผู้ให้และผู้รับงาน ต้องมีความชัดเจนว่าจุดประสงค์คืออะไร
  2. จากจุดประสงค์ดังกล่าว ให้เรียงลำดับก่อนหลัง ตามลำดับและความสำคัญของเหตุและผล อะไรคือเหตุผลหลัก อะไรคือเหตุผลรอง อะไรคือเป้าหมายที่ต้องการให้ผู้ดูตระหนักถึง
  3. หาข้อมูลมาสนับสนุนเหตุและผลให้แน่น ประเภทว่าถ้าผู้ดูรู้ข้อมูลเหล่านี้แล้วต้องเชื่อตามเราแน่ ๆ แบบนี้สำคัญ
  4. เล่าเรื่องโดยเรียงลำดับการนำเสนอ วางเลย์เอาท์ให้อ่านง่าย ใช้กราฟฟิค ภาพประกอบให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
  5. สอบถามกลุ่มเป้าหมาย เข้าใจตามจุดประสงค์ไหม และต้องเช็คด้วยว่าเปิดอุปกรณ์แบบอื่น ๆ แล้วสามารถเข้าถึงได้ในลักษณะเดียวกัน

ถึงตรงนี้ถามว่า จุดไหนสำคัญ ตอบว่าสำคัญหมด แต่สิ่งที่อยากเน้นย้ำคือผู้ให้งานควรมีข้อมูลในข้อ 1 – 3 ในระดับหนึ่งด้วย อย่าคาดหวังจากผู้รับงานว่าจะทำงานไม่หมด ไม่งั้นอาจต้องแก้หรือรื้องานกันหลายรอบ เสียเวลาสำหรับทุกฝ่ายโดยไม่จำเป็น

ภาพประกอบ www.pinterest.com/explore/graphic-design-trends